Samsung GALAXY Note 10.1

N8000XXUDNE6

· thg 6 12, 2014
Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note 10.1 (GT-N8000) - Khu vực INU

Tên máy Samsung GALAXY Note 10.1
Mã máy GT-N8000
Mã vùng INU
AP/PDA

N8000XXUDNE6

CSC

N8000ODDDNE4

Phiên bản Android Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)
Cập nhật thg 6 12, 2014
Key

Current Version

N8000DDALG5/N8000ODDALG5/N8000DDLG5/N8000DDALG5

Latest Version

N8000XXUDNE6/N8000ODDDNE4/N8000DDUCNE2/N8000XXUDNE6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N8000XXUDNE6_1813067_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N8000XXUDNE6_1813067_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_N8000DDUCNE2_REV_00_CL1603814.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_N8000ODDDNE4_1813067_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Q(Android 10)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)