Samsung GALAXY Note Ⅱ

N7102ZCUEOJ1

· thg 11 17, 2015
Jelly Bean(Android 4.3)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note Ⅱ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note Ⅱ
Mã máy GT-N7102
Mã vùng CHN
AP/PDA

N7102ZCUEOJ1

Cập nhật 17 thg 11, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N7102ZCUEOJ1

N7102CHNEOJ1

1.21 GB

Jelly Bean(Android 4.3)

17 thg 11, 2015

N/A

N/A

1

N7102ZCUEOJ1

N7102CHNEOJ1

1.21 GB

Jelly Bean(Android 4.3)

17 thg 11, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin