Samsung GALAXY Note Ⅱ

N7100XXSFQAA

· thg 2 27, 2017
Jelly Bean(Android 4.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note Ⅱ (GT-N7100) - Khu vực XSE

Tên máy Samsung GALAXY Note Ⅱ
Mã máy GT-N7100
Mã vùng XSE
AP/PDA

N7100XXSFQAA

CSC

N7100OLBFNI1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.1)
Cập nhật thg 2 27, 2017
Key

j3vtix53hmianlee

Current Version

N7100XXALIE/N7100OLBALI9/N7100DXALI9/N7100XXALIE

Latest Version

N7100XXSFQAA/N7100OLBFNI1/N7100DXUFNI1/N7100XXSFQAA

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N7100XXSFQAA_2177951_REV04_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N7100XXSFQAA_2177951_REV04_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_N7100DXUFNI1_REV08_CL1477145.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_N7100OLBFNI1_2177951_REV04_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Q(Android 10)

Pie(Android 9)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)