Samsung GALAXY Note Ⅱ

N7100XXSFQAA

· thg 2 27, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note Ⅱ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note Ⅱ
Mã máy GT-N7100
Mã vùng XME
AP/PDA

N7100XXSFQAA

Cập nhật 27 thg 2, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N7100XXSFQAA

N7100OLBFNI1

1.30 GB

KitKat(Android 4.4.2)

27 thg 2, 2017

N/A

N/A

1

N7100XXSFQAA

N7100OLBFNI1

1.30 GB

KitKat(Android 4.4.2)

27 thg 2, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Pie(Android 9)

Thông tin