Samsung GALAXY Note Ⅱ

N7100XXSFQA3

· thg 4 05, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note Ⅱ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note Ⅱ
Mã máy GT-N7100
Mã vùng TOP
AP/PDA

N7100XXSFQA3

Cập nhật 5 thg 4, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N7100XXSFQA3

N7100OXFFNG1

1.28 GB

KitKat(Android 4.4.2)

5 thg 4, 2017

N/A

N/A

1

N7100XXSFQA3

N7100OXFFNG1

1.28 GB

KitKat(Android 4.4.2)

5 thg 4, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.0.2)

Q(Android 10)

Thông tin