Samsung GALAXY Note Ⅱ

N7100XXSFQA3

· thg 4 05, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note Ⅱ (GT-N7100) - Khu vực TOP

Tên máy Samsung GALAXY Note Ⅱ
Mã máy GT-N7100
Mã vùng TOP
AP/PDA

N7100XXSFQA3

CSC

N7100OXFFNG1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 4 05, 2017
Key

u76l25x00zu52wyv

Current Version

N7100XXSFQA3/N7100OXFFNG1/N7100XXUFND3/N7100XXSFQA3

Latest Version

N7100XXSFQA3/N7100OXFFNG1/N7100XXUFND3/N7100XXSFQA3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N7100XXSFQA3_2335159_REV04_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N7100XXSFQA3_2335159_REV04_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_N7100XXUFND3_REV08_CL1477145.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXF_N7100OXFFNG1_2338262_REV04_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.1.0)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)