Samsung GALAXY Note Ⅱ

N7100ZSSFQA2

· thg 3 06, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note Ⅱ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note Ⅱ
Mã máy GT-N7100
Mã vùng TGY
AP/PDA

N7100ZSSFQA2

Cập nhật 6 thg 3, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N7100ZSSFQA2

N7100OZSFQA2

1.36 GB

KitKat(Android 4.4.2)

6 thg 3, 2017

N/A

N/A

1

N7100ZSSFQA2

N7100OZSFQA2

1.36 GB

KitKat(Android 4.4.2)

6 thg 3, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.1.0)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.0)

Thông tin