Samsung GALAXY Note Ⅱ

N7100ZSSFQA2

· thg 3 06, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note Ⅱ (GT-N7100) - Khu vực TGY

Tên máy Samsung GALAXY Note Ⅱ
Mã máy GT-N7100
Mã vùng TGY
AP/PDA

N7100ZSSFQA2

CSC

N7100OZSFQA2

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 3 06, 2017
Key

e5x4z9iejnj3xeac

Current Version

N7100ZSSFQA2/N7100OZSFQA2/N7100ZSUFQA2/N7100ZSSFQA2

Latest Version

N7100ZSSFQA2/N7100OZSFQA2/N7100ZSUFQA2/N7100ZSSFQA2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N7100ZSSFQA2_CL3453443_QB12305716_REV04_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N7100ZSSFQA2_CL3453443_QB12305716_REV04_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_N7100ZSUFQA2_REV08_CL1808327.tar.md5

CSC FILE

CSC_OZS_N7100OZSFQA2_CL3453443_QB12305716_REV04_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Oreo(Android 8.0.0)