Samsung GALAXY Note Ⅱ

N7100XXSFQE2

· thg 6 29, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note Ⅱ (GT-N7100) - Khu vực SLK

Tên máy Samsung GALAXY Note Ⅱ
Mã máy GT-N7100
Mã vùng SLK
AP/PDA

N7100XXSFQE2

CSC

N7100ODDFNI1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 6 29, 2017
Key

k3rs119es896hrkj

Current Version

N7100XXSFQE2/N7100ODDFNI1/N7100DDUFND1/N7100XXSFQE2

Latest Version

N7100XXSFQE2/N7100ODDFNI1/N7100DDUFND1/N7100XXSFQE2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N7100XXSFQE2_2654639_REV04_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N7100XXSFQE2_2654639_REV04_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_N7100DDUFND1_REV08_CL1515502.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_N7100ODDFNI1_2670095_REV04_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

KitKat(Android 4.4.4)

KitKat(Android 4.4.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Pie(Android 9)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

Oreo(Android 8.1.0)