Samsung GALAXY Note Ⅱ

N7100XXSFQA5

· thg 4 05, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note Ⅱ (GT-N7100) - Khu vực ROM

Tên máy Samsung GALAXY Note Ⅱ
Mã máy GT-N7100
Mã vùng ROM
AP/PDA

N7100XXSFQA5

CSC

N7100OXXFNL3

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 4 05, 2017
Key

k65xw0ccu7xucjq4

Current Version

N7100XXSFQA5/N7100OXXFNL3/N7100XXUFNG1/N7100XXSFQA5

Latest Version

N7100XXSFQA5/N7100OXXFNL3/N7100XXUFNG1/N7100XXSFQA5

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N7100XXSFQA5_CL3569041_QB12147560_REV04_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N7100XXSFQA5_CL3569041_QB12147560_REV04_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_N7100XXUFNG1_REV08_CL1477145.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXX_N7100OXXFNL3_CL3609953_QB3380545_REV04_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)