Samsung GALAXY Note Ⅱ

N7100ZCUEOK1

· thg 1 06, 2016
Jelly Bean(Android 4.1.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY Note Ⅱ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY Note Ⅱ
Mã máy GT-N7100
Mã vùng CHN
AP/PDA

N7100ZCUEOK1

Cập nhật 6 thg 1, 2016
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N7100ZCUEOK1

N7100CHNEOK1

1.20 GB

Jelly Bean(Android 4.1.1)

6 thg 1, 2016

N/A

N/A

1

N7100ZCUEOK1

N7100CHNEOK1

1.20 GB

Jelly Bean(Android 4.3)

6 thg 1, 2016

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Nougat(Android 7.0)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Thông tin