Samsung GALAXY Note Ⅱ

N7100ZCUEOK1

· thg 1 06, 2016
Jelly Bean(Android 4.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY Note Ⅱ (GT-N7100) - Khu vực CHN

Tên máy Samsung GALAXY Note Ⅱ
Mã máy GT-N7100
Mã vùng CHN
AP/PDA

N7100ZCUEOK1

CSC

N7100CHNEOK1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.1)
Cập nhật thg 1 06, 2016
Key

fbndzbk1xmjpin93

Current Version

N7100ZCALJ4/N7100CHNALJ4/N7100ZCALJ4/N7100ZCALJ4

Latest Version

N7100ZCUEOK1/N7100CHNEOK1/N7100ZCUENB1/N7100ZCUEOK1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_N7100ZCUEOK1_2859655_REV04_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_N7100ZCUEOK1_2859655_REV04_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_N7100ZCUENB1_REV08_CL1443021.tar.md5

CSC FILE

CSC_CHN_N7100CHNEOK1_2859655_REV04_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.3)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)