Samsung GT-N5100

N5100XXDNJ2

· thg 10 22, 2014
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GT-N5100 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GT-N5100
Mã máy GT-N5100
Mã vùng XSE
AP/PDA

N5100XXDNJ2

Cập nhật 22 thg 10, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

N5100XXDNJ2

N5100OLBDNJ2

1.58 GB

KitKat(Android 4.4.2)

22 thg 10, 2014

N/A

N/A

1

N5100XXDNJ2

N5100OLBDNJ2

1.58 GB

KitKat(Android 4.4.2)

22 thg 10, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin