Samsung GALAXY S4

I9505XXUHPK2

· thg 2 03, 2017
Lollipop(Android 5.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S4 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S4
Mã máy GT-I9505
Mã vùng ROM
AP/PDA

I9505XXUHPK2

Cập nhật 3 thg 2, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9505XXUHPK2

I9505QXXHPL1

1.53 GB

Lollipop(Android 5.0.1)

3 thg 2, 2017

N/A

N/A

1

I9505XXUHPK2

I9505QXXHPL1

1.53 GB

Lollipop(Android 5.0.1)

3 thg 2, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

SSP

Q(Android 10)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin