Samsung GALAXY S4

I9505XXUHPK2

· thg 2 03, 2017
Lollipop(Android 5.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S4 (GT-I9505) - Khu vực ROM

Tên máy Samsung GALAXY S4
Mã máy GT-I9505
Mã vùng ROM
AP/PDA

I9505XXUHPK2

CSC

I9505QXXHPL1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.0.1)
Cập nhật thg 2 03, 2017
Key

lifn85efmmaz5fcx

Current Version

I9505XXUHPK2/I9505QXXHPL1/I9505XXUHPK2/I9505XXUHPK2

Latest Version

I9505XXUHPK2/I9505QXXHPL1/I9505XXUHPK2/I9505XXUHPK2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_I9505XXUHPK2_CL5978264_QB11574267_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_I9505XXUHPK2_CL5978264_QB11574267_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_I9505XXUHPK2_CL5978264_QB11574267_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_QXX_I9505QXXHPL1_CL10147170_QB11952232_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.1.0)

R(Android 11)