Samsung GALAXY S4

I9505XXUHPK2

· thg 1 19, 2017
Lollipop(Android 5.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S4 (GT-I9505) - Khu vực ITV

Tên máy Samsung GALAXY S4
Mã máy GT-I9505
Mã vùng ITV
AP/PDA

I9505XXUHPK2

CSC

I9505ITVHPL1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.0.1)
Cập nhật thg 1 19, 2017
Key

vj15zorkzlfzbrnr

Current Version

I9505XXUHPK2/I9505ITVHPL1/I9505XXUHPK2/I9505XXUHPK2

Latest Version

I9505XXUHPK2/I9505ITVHPL1/I9505XXUHPK2/I9505XXUHPK2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_I9505XXUHPK2_CL5978264_QB11574267_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_I9505XXUHPK2_CL5978264_QB11574267_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_I9505XXUHPK2_CL5978264_QB11574267_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_ITV_I9505ITVHPL1_CL10205568_QB12010250_REV06_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.1.0)

Nougat(Android 7.0)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)