Samsung GT-I9502

I9502ZNUIOH2

· thg 9 11, 2015
Lollipop(Android 5.0.1)

Tải xuống Firmware cho Samsung GT-I9502 - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GT-I9502
Mã máy GT-I9502
Mã vùng CHU
AP/PDA

I9502ZNUIOH2

Cập nhật 11 thg 9, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9502ZNUIOH2

I9502CHUIOH2

1.43 GB

Lollipop(Android 5.0.1)

11 thg 9, 2015

N/A

N/A

1

I9502ZNUIOH2

I9502CHUIOH2

1.43 GB

Lollipop(Android 5.0.1)

11 thg 9, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Thông tin