Samsung GALAXY S4

I9500XXUHPJ3

· thg 11 21, 2016
Lollipop(Android 5.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S4 (GT-I9500) - Khu vực TUR

Tên máy Samsung GALAXY S4
Mã máy GT-I9500
Mã vùng TUR
AP/PDA

I9500XXUHPJ3

CSC

I9500OJVHPK1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.0.1)
Cập nhật thg 11 21, 2016
Key

7liveni1xqscgkin

Current Version

I9500XXUHPJ3/I9500OJVHPK1/I9500XXUHPC1/I9500XXUHPJ3

Latest Version

I9500XXUHPJ3/I9500OJVHPK1/I9500XXUHPC1/I9500XXUHPJ3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_I9500XXUHPJ3_CL6164126_QB11237901_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_I9500XXUHPJ3_CL6164126_QB11237901_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9500XXUHPC1_REV01_CL1835213_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_I9500OJVHPK1_CL6164126_QB11484759_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.2)

Tizen 3.0.0.1

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)