Samsung GALAXY S4

I9500XXUHPI2

· thg 11 05, 2016
Lollipop(Android 5.0.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S4 (GT-I9500) - Khu vực INU

Tên máy Samsung GALAXY S4
Mã máy GT-I9500
Mã vùng INU
AP/PDA

I9500XXUHPI2

CSC

I9500ODDHPI1

Phiên bản Android Lollipop(Android 5.0.1)
Cập nhật thg 11 05, 2016
Key

psd8fm1bk73a3xa2

Current Version

I9500XXUHPI2/I9500ODDHPI1/I9500DDUHPE1/I9500XXUHPI2

Latest Version

I9500XXUHPI2/I9500ODDHPI1/I9500DDUHPE1/I9500XXUHPI2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_I9500XXUHPI2_CL9305839_QB10988838_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_I9500XXUHPI2_CL9305839_QB10988838_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9500DDUHPE1_REV01_CL1856465_SIGNED.tar.md5

CSC FILE

CSC_ODD_I9500ODDHPI1_CL9305839_QB10988838_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Pie(Android 9)

Pie(Android 9)