Samsung GALAXY S Ⅲ Neo

I9301IXXSAQA1

· thg 5 04, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S Ⅲ Neo - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ Neo
Mã máy GT-I9301I
Mã vùng ROM
AP/PDA

I9301IXXSAQA1

Cập nhật 4 thg 5, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9301IXXSAQA1

I9301IOXXAOG1

1.09 GB

KitKat(Android 4.4.2)

4 thg 5, 2017

N/A

N/A

1

I9301IXXSAQA1

I9301IOXXAOG1

1.09 GB

KitKat(Android 4.4.2)

4 thg 5, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.1.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.3)

Thông tin