Samsung GALAXY S Ⅲ Neo

I9301IXXSAQA1

· thg 5 04, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Ⅲ Neo (GT-I9301I) - Khu vực ROM

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ Neo
Mã máy GT-I9301I
Mã vùng ROM
AP/PDA

I9301IXXSAQA1

CSC

I9301IOXXAOG1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 5 04, 2017
Key

o1526osre83fscqg

Current Version

I9301IXXSAQA1/I9301IOXXAOG1/I9301IXXUAPG1/I9301IXXSAQA1

Latest Version

I9301IXXSAQA1/I9301IOXXAOG1/I9301IXXUAPG1/I9301IXXSAQA1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_I9301IXXSAQA1_CL6004186_QB12132804_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_I9301IXXSAQA1_CL6004186_QB12132804_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_I9301IXXUAPG1_REV00_CL_1664266.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXX_I9301IOXXAOG1_CL5345421_QB5577358_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)