Samsung GALAXY S Ⅲ

I9300XXUGNB6

· thg 3 14, 2014
Jelly Bean(Android 4.3)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S Ⅲ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ
Mã máy GT-I9300
Mã vùng XSG
AP/PDA

I9300XXUGNB6

Cập nhật 14 thg 3, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9300XXUGNB6

I9300OJVGNB3

921 MB

Jelly Bean(Android 4.3)

14 thg 3, 2014

N/A

N/A

1

I9300XXUGNB6

I9300OJVGNB3

920 MB

Jelly Bean(Android 4.3)

14 thg 3, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Thông tin