Samsung GALAXY S Ⅲ

I9300XXUGNB6

· thg 4 23, 2014
Jelly Bean(Android 4.3)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S Ⅲ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ
Mã máy GT-I9300
Mã vùng XFA
AP/PDA

I9300XXUGNB6

Cập nhật 23 thg 4, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9300XXUGNB6

I9300OJVGNB3

921 MB

Jelly Bean(Android 4.3)

23 thg 4, 2014

N/A

N/A

1

I9300XXUGNB6

I9300OJVGNB3

920 MB

Jelly Bean(Android 4.3)

23 thg 4, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Q(Android 10)

Pie(Android 9)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Thông tin