Samsung GALAXY S Ⅲ

I9300XXUGNB6

· thg 4 23, 2014
Jelly Bean(Android 4.3)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Ⅲ (GT-I9300) - Khu vực XFA

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ
Mã máy GT-I9300
Mã vùng XFA
AP/PDA

I9300XXUGNB6

CSC

I9300OJVGNB3

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.3)
Cập nhật thg 4 23, 2014
Key

1t0491rqx9xym3ol

Current Version

I9300XXUGNB6/I9300OJVGNB3/I9300XXUGNA8/I9300XXUGNB6

Latest Version

I9300XXUGNB6/I9300OJVGNB3/I9300XXUGNA8/I9300XXUGNB6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_I9300XXUGNB6_2454463_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_I9300XXUGNB6_2454463_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9300XXUGNA8_REV02_REV04_CL1413323.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_I9300OJVGNB3_2561572_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Tizen 2.2.0

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)