Samsung GALAXY S Ⅲ

I9300XXUGOF1

· thg 7 04, 2015
Jelly Bean(Android 4.1.1)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Ⅲ (GT-I9300) - Khu vực TPH

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ
Mã máy GT-I9300
Mã vùng TPH
AP/PDA

I9300XXUGOF1

CSC

I9300OXXGOF1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.1)
Cập nhật thg 7 04, 2015
Key

94yel3bfope3jpac

Current Version

I9300XXDLJ4/I9300TPHDLJ1/I9300XXDLID/I9300XXDLJ4

Latest Version

I9300XXUGOF1/I9300OXXGOF1/I9300XXUGNB1/I9300XXUGOF1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_I9300XXUGOF1_2836504_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_I9300XXUGOF1_2836504_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9300XXUGNB1_REV02_REV04_CL1413323.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXX_I9300OXXGOF1_2836504_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Oreo(Android 8.1.0)

Gingerbread(Android 2.3.6)

R(Android 11)

Pie(Android 9)

Tizen 3.0.0.1

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.2.2)