Samsung GALAXY S Ⅲ

I9300XWUGML4

· thg 5 20, 2014
Jelly Bean(Android 4.3)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S Ⅲ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ
Mã máy GT-I9300
Mã vùng SLK
AP/PDA

I9300XWUGML4

Cập nhật 20 thg 5, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9300XWUGML4

I9300ODDGML4

898 MB

Jelly Bean(Android 4.3)

20 thg 5, 2014

N/A

N/A

1

I9300XWUGML4

N/A

--/--

Jelly Bean(Android 4.3)

20 thg 5, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Gingerbread(Android 2.3.6)

SSP

Pie(Android 9)

Pie(Android 9)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Thông tin