Samsung GALAXY S Ⅲ

I9300XXUGNG3

· thg 9 17, 2014
Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S Ⅲ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ
Mã máy GT-I9300
Mã vùng SEB
AP/PDA

I9300XXUGNG3

Cập nhật 17 thg 9, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9300XXUGNG3

I9300OXFGNG2

933 MB

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

17 thg 9, 2014

N/A

N/A

1

I9300XXUGNG3

I9300OXFGNG2

933 MB

Jelly Bean(Android 4.3)

17 thg 9, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Pie(Android 9)

Thông tin