Samsung GALAXY S Ⅲ

I9300UBUGNG1

· thg 9 05, 2014
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S Ⅲ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ
Mã máy GT-I9300
Mã vùng SAM
AP/PDA

I9300UBUGNG1

Cập nhật 5 thg 9, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9300UBUGNG1

I9300TFGUGNG2

969 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

5 thg 9, 2014

N/A

N/A

1

I9300UBUGNG1

I9300TFGUGNG2

968 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

5 thg 9, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Oreo(Android 8.0.0)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

R(Android 11)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)

Thông tin