Samsung GALAXY S Ⅲ

I9300UBUGNG1

· thg 9 05, 2014
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Ⅲ (GT-I9300) - Khu vực SAM

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ
Mã máy GT-I9300
Mã vùng SAM
AP/PDA

I9300UBUGNG1

CSC

I9300TFGUGNG2

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 9 05, 2014
Key

2on8weuvor9uuxf3

Current Version

I9300UBELL6/I9300TFGELL1/I9300UBELL1/I9300UBELL6

Latest Version

I9300UBUGNG1/I9300TFGUGNG2/I9300UBUGNG1/I9300UBUGNG1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_I9300UBUGNG1_2716176_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_I9300UBUGNG1_2716176_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9300UBUGNG1_REV02_REV04_CL1634701.tar.md5

CSC FILE

CSC_TFG_I9300TFGUGNG2_2721945_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.1.0)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.0)