Samsung GALAXY S Ⅲ

I9300XXUGNG3

· thg 9 04, 2014
Jelly Bean(Android 4.3)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Ⅲ (GT-I9300) - Khu vực EUR

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ
Mã máy GT-I9300
Mã vùng EUR
AP/PDA

I9300XXUGNG3

CSC

I9300EURGNG1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.3)
Cập nhật thg 9 04, 2014
Key

Current Version

I9300XXUGNG3/I9300EURGNG1/I9300XXUGNA8/I9300XXUGNG3

Latest Version

I9300XXUGNG3/I9300EURGNG1/I9300XXUGNA8/I9300XXUGNG3

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_I9300XXUGNG3_2713958_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_I9300XXUGNG3_2713958_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9300XXUGNA8_REV02_REV04_CL1413323.tar.md5

CSC FILE

CSC_EUR_I9300EURGNG1_2720843_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)