Samsung GALAXY S Ⅲ

I9300ZCUBML1

· thg 12 24, 2013
Jelly Bean(Android 4.3)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S Ⅲ - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ
Mã máy GT-I9300
Mã vùng CHN
AP/PDA

I9300ZCUBML1

Cập nhật 24 thg 12, 2013
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9300ZCUBML1

I9300CHNBML1

938 MB

Jelly Bean(Android 4.3)

24 thg 12, 2013

N/A

N/A

1

I9300ZCUBML1

I9300CHNBML1

938 MB

Jelly Bean(Android 4.3)

24 thg 12, 2013

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.2)

Lollipop(Android 5.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Nougat(Android 7.1.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.0.1)

Thông tin