Samsung GALAXY S Ⅲ

I9300ZCUBML1

· thg 12 24, 2013
Jelly Bean(Android 4.3)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Ⅲ (GT-I9300) - Khu vực CHN

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ
Mã máy GT-I9300
Mã vùng CHN
AP/PDA

I9300ZCUBML1

CSC

I9300CHNBML1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.3)
Cập nhật thg 12 24, 2013
Key

Current Version

I9300ZCUBML1/I9300CHNBML1/I9300ZCUBML1/I9300ZCUBML1

Latest Version

I9300ZCUBML1/I9300CHNBML1/I9300ZCUBML1/I9300ZCUBML1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_I9300ZCUBML1_2222515_REV00_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_I9300ZCUBML1_2222515_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9300ZCUBML1_REV02_REV04_CL1442863.tar.md5

CSC FILE

CSC_CHN_I9300CHNBML1_2222515_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

SSP

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.0.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Oreo(Android 8.0.0)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Oreo(Android 8.0.0)