Samsung GALAXY S Ⅲ

I9300XXUGMK7

· thg 4 21, 2014
Jelly Bean(Android 4.3)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Ⅲ (GT-I9300) - Khu vực CEL

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅲ
Mã máy GT-I9300
Mã vùng CEL
AP/PDA

I9300XXUGMK7

CSC

I9300OJKGNB1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.3)
Cập nhật thg 4 21, 2014
Key

rw6dxx9uyge5lwdd

Current Version

I9300XXUGMK7/I9300OJKGNB1/I9300JKUGNB2/I9300XXUGMK7

Latest Version

I9300XXUGMK7/I9300OJKGNB1/I9300JKUGNB2/I9300XXUGMK7

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

AP_I9300XXUGMK7_2224523_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9300JKUGNB2_REV02_REV04_CL1413323.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJK_I9300OJKGNB1_1995123_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)

R(Android 11)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)