Samsung GALAXY MEGA

I9200XXSDQA2

· thg 3 05, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY MEGA - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY MEGA
Mã máy GT-I9200
Mã vùng XXV
AP/PDA

I9200XXSDQA2

Cập nhật 5 thg 3, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9200XXSDQA2

I9200OLBDNF2

1.17 GB

KitKat(Android 4.4.2)

5 thg 3, 2017

N/A

N/A

1

I9200XXSDQA2

I9200OLBDNF2

1.17 GB

KitKat(Android 4.4.2)

5 thg 3, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.0.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Pie(Android 9)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin