Samsung GALAXY MEGA

I9200XXSDQA2

· thg 3 05, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY MEGA (GT-I9200) - Khu vực XXV

Tên máy Samsung GALAXY MEGA
Mã máy GT-I9200
Mã vùng XXV
AP/PDA

I9200XXSDQA2

CSC

I9200OLBDNF2

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 3 05, 2017
Key

oiegf4r6vvhwuz8l

Current Version

I9200XXSDQA2/I9200OLBDNF2/I9200XXSDQA2/I9200XXSDQA2

Latest Version

I9200XXSDQA2/I9200OLBDNF2/I9200XXSDQA2/I9200XXSDQA2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_I9200XXSDQA2_2016969_REV01_user_low_ship.tar.md5

PDA CODE1

AP_I9200XXSDQA2_2016969_REV01_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

CP_I9200XXSDQA2_2016969_REV01_user_low_ship.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_I9200OLBDNF2_2016969_REV01_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Nougat(Android 7.0)

Pie(Android 9)