Samsung GALAXY S4 mini

I9192UBSCQB1

· thg 2 17, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S4 mini - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S4 mini
Mã máy GT-I9192
Mã vùng CHO
AP/PDA

I9192UBSCQB1

Cập nhật 17 thg 2, 2017
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9192UBSCQB1

I9192UUBCOC1

855 MB

KitKat(Android 4.4.2)

17 thg 2, 2017

N/A

N/A

1

I9192UBSCQB1

I9192UUBCOC1

855 MB

KitKat(Android 4.4.2)

17 thg 2, 2017

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Thông tin