Samsung GALAXY S4 mini

I9192UBSCQB1

· thg 2 17, 2017
KitKat(Android 4.4.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S4 mini (GT-I9192) - Khu vực CHO

Tên máy Samsung GALAXY S4 mini
Mã máy GT-I9192
Mã vùng CHO
AP/PDA

I9192UBSCQB1

CSC

I9192UUBCOC1

Phiên bản Android KitKat(Android 4.4.2)
Cập nhật thg 2 17, 2017
Key

3u8vmivnt5h1s3g6

Current Version

I9192UBSCQB1/I9192UUBCOC1/I9192UBUCOI2/I9192UBSCQB1

Latest Version

I9192UBSCQB1/I9192UUBCOC1/I9192UBUCOI2/I9192UBSCQB1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BL_I9192UBSCQB1_CL4545479_QB12463773_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

PDA CODE1

AP_I9192UBSCQB1_CL4545479_QB12463773_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

FONT FILE

CP_I9192UBUCOI2_CL4545479_QB6415710_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC FILE

CSC_UUB_I9192UUBCOC1_CL4561827_QB4502459_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

R(Android 11)

R(Android 11)

Q(Android 10)

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)