Samsung GALAXY MEGA

I9152XWUANA6

· thg 2 10, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY MEGA (GT-I9152) - Khu vực THL

Tên máy Samsung GALAXY MEGA
Mã máy GT-I9152
Mã vùng THL
AP/PDA

I9152XWUANA6

CSC

I9152OLBANA3

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 2 10, 2014
Key

Current Version

I9152XWUANA6/I9152OLBANA3/I9152XXUAML4/I9152XWUANA6

Latest Version

I9152XWUANA6/I9152OLBANA3/I9152XXUAML4/I9152XWUANA6

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

I9152XWUANA6_I9152OLBANA3_I9152XXUAML4_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Oreo(Android 8.1.0)

Lollipop(Android 5.0.1)

Gingerbread(Android 2.3.6)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)