Samsung GALAXY MEGA

I9152XWUAMJ2

· thg 10 22, 2013
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY MEGA - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY MEGA
Mã máy GT-I9152
Mã vùng SMA
AP/PDA

I9152XWUAMJ2

Cập nhật 22 thg 10, 2013
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9152XWUAMJ2

I9152OLBAMJ2

934 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

22 thg 10, 2013

N/A

N/A

1

I9152XWUAMJ2

N/A

--/--

Jelly Bean(Android 4.2.2)

22 thg 10, 2013

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.4)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.4)

SSP

Pie(Android 9)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

Thông tin