Samsung GALAXY MEGA

I9152XWUAMJ2

· thg 10 22, 2013
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY MEGA (GT-I9152) - Khu vực SMA

Tên máy Samsung GALAXY MEGA
Mã máy GT-I9152
Mã vùng SMA
AP/PDA

I9152XWUAMJ2

CSC

I9152OLBAMJ2

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 10 22, 2013
Key

Current Version

I9152XWUAMJ2/I9152OLBAMJ2/I9152XXUAMI3/I9152XWUAMJ2

Latest Version

I9152XWUAMJ2/I9152OLBAMJ2/I9152XXUAMI3/I9152XWUAMJ2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

I9152XWUAMJ2_I9152OLBAMJ2_I9152XXUAMI3_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

R(Android 11)

KitKat(Android 4.4.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Pie(Android 9)

KitKat(Android 4.4.4)

R(Android 11)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)