Samsung GALAXY S Ⅱ Plus

I9105PXXUBOB2

· thg 4 30, 2015
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S Ⅱ Plus - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅱ Plus
Mã máy GT-I9105P
Mã vùng XEO
AP/PDA

I9105PXXUBOB2

Cập nhật 30 thg 4, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9105PXXUBOB2

I9105POXXBOC1

971 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

30 thg 4, 2015

N/A

N/A

1

I9105PXXUBOB2

I9105POXXBOC1

970 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

30 thg 4, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.1.0)

Pie(Android 9)

Q(Android 10)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Thông tin