Samsung GALAXY S Ⅱ Plus

I9105PXXUBOB2

· thg 4 30, 2015
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Ⅱ Plus (GT-I9105P) - Khu vực XEO

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅱ Plus
Mã máy GT-I9105P
Mã vùng XEO
AP/PDA

I9105PXXUBOB2

CSC

I9105POXXBOC1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 4 30, 2015
Key

mo9ypr3lo3sl0six

Current Version

I9105PXXUBOB2/I9105POXXBOC1/I9105PXXUBNG2/I9105PXXUBOB2

Latest Version

I9105PXXUBOB2/I9105POXXBOC1/I9105PXXUBNG2/I9105PXXUBOB2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOT_I9105PXXUBNG2_REV05.tar.md5

PDA CODE1

CODE_I9105PXXUBOB2_2822071_REV05_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9105PXXUBNG2_REV05.tar.md5

CSC FILE

CSC_OXX_I9105POXXBOC1_2826300_REV05_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.3)

Q(Android 10)

Lollipop(Android 5.0.1)

R(Android 11)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

Pie(Android 9)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)