Samsung GALAXY S Ⅱ Plus

I9105XXANL2

· thg 1 15, 2015
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY S Ⅱ Plus - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅱ Plus
Mã máy GT-I9105
Mã vùng KSA
AP/PDA

I9105XXANL2

Cập nhật 15 thg 1, 2015
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9105XXANL2

I9105OJVAOA1

776 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

15 thg 1, 2015

N/A

N/A

1

I9105XXANL2

I9105OJVAOA1

776 MB

Jelly Bean(Android 4.1.2)

15 thg 1, 2015

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

KitKat(Android 4.4.2)

Jelly Bean(Android 4.3)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Q(Android 10)

Nougat(Android 7.1.1)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Thông tin