Samsung GALAXY S Ⅱ Plus

I9105XXANL2

· thg 1 15, 2015
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Ⅱ Plus (GT-I9105) - Khu vực KSA

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅱ Plus
Mã máy GT-I9105
Mã vùng KSA
AP/PDA

I9105XXANL2

CSC

I9105OJVAOA1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 1 15, 2015
Key

f9irak8vi71l1nzk

Current Version

I9105XXANL2/I9105OJVAOA1/I9105XXANJ1/I9105XXANL2

Latest Version

I9105XXANL2/I9105OJVAOA1/I9105XXANJ1/I9105XXANL2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOT_I9105XXANJ1_REV05.tar.md5

PDA CODE1

CODE_I9105XXANL2_1585321_REV05_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9105XXANJ1_REV05.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_I9105OJVAOA1_1585321_REV05_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.3)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

R(Android 11)

Oreo(Android 8.0.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

SSP

KitKat(Android 4.4.4)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)