Samsung GALAXY S Ⅱ

I9100GDXLS8

· thg 4 12, 2013
Ice Cream Sandwich(Android 4.0.3)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Ⅱ (GT-I9100G) - Khu vực XXV

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅱ
Mã máy GT-I9100G
Mã vùng XXV
AP/PDA

I9100GDXLS8

CSC

I9100GOLBLS8

Phiên bản Android Ice Cream Sandwich(Android 4.0.3)
Cập nhật thg 4 12, 2013
Key

Current Version

I9100GDXLP6/I9100GOLBLP6/I9100GDXLP6/I9100GDXLP6

Latest Version

I9100GDXLS8/I9100GOLBLS8/I9100GDXLS2/I9100GDXLS8

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

I9100GDXLS8_I9100GOLBLS8_I9100GDXLS2_HOME.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Lollipop(Android 5.0)

Lollipop(Android 5.1.1)

SSP

Pie(Android 9)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.2.2)