Samsung GALAXY S Ⅱ

I9100XWMS1

· thg 11 12, 2013
Jelly Bean(Android 4.1.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY S Ⅱ (GT-I9100) - Khu vực TRA

Tên máy Samsung GALAXY S Ⅱ
Mã máy GT-I9100
Mã vùng TRA
AP/PDA

I9100XWMS1

CSC

I9100TRALS1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.1.2)
Cập nhật thg 11 12, 2013
Key

qeztjitq5nu1hsih

Current Version

I9100XWMS1/I9100TRALS1/I9100XXMS4/I9100XWMS1

Latest Version

I9100XWMS1/I9100TRALS1/I9100XXMS4/I9100XWMS1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

PDA CODE1

CODE_I9100XWMS1_1418025_REV00_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9100XXMS4_REV_02_CL1266580.tar.md5

CSC FILE

CSC_TRA_I9100TRALS1_1449215_REV00_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Lollipop(Android 5.0.1)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.3)

Ice Cream Sandwich(Android 4.0.4)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

R(Android 11)