Samsung GALAXY GRAND DUOS

I9082XXUBNI2

· thg 11 04, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống Firmware cho Samsung GALAXY GRAND DUOS - Miễn phí - Phiên bản mới nhất

Tên máy Samsung GALAXY GRAND DUOS
Mã máy GT-I9082
Mã vùng XTC
AP/PDA

I9082XXUBNI2

Cập nhật 4 thg 11, 2014
# AP/PDA CSC Kích thước Phiên bản Android Cập nhật mới nhất Ngày phát hành Cấp độ vá lỗi

2

I9082XXUBNI2

I9082OLBBNH1

975 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

4 thg 11, 2014

N/A

N/A

1

I9082XXUBNI2

I9082OLBBNH1

974 MB

Jelly Bean(Android 4.2.2)

4 thg 11, 2014

N/A

N/A

Advertisement

Advertisement

Recommended for You

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

R(Android 11)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Nougat(Android 7.0)

KitKat(Android 4.4.4)

R(Android 11)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Thông tin