Samsung GALAXY GRAND DUOS

I9082XXUBNI2

· thg 11 04, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND DUOS (GT-I9082) - Khu vực XTC

Tên máy Samsung GALAXY GRAND DUOS
Mã máy GT-I9082
Mã vùng XTC
AP/PDA

I9082XXUBNI2

CSC

I9082OLBBNH1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 11 04, 2014
Key

df0uqrfxrn8k0itk

Current Version

I9082XXUBNI2/I9082OLBBNH1/I9082DXUBMI1/I9082XXUBNI2

Latest Version

I9082XXUBNI2/I9082OLBBNH1/I9082DXUBMI1/I9082XXUBNI2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOT_I9082DXUBMI1_REV05.tar.md5

PDA CODE1

CODE_I9082XXUBNI2_1341826_REV05_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9082DXUBMI1_REV05.tar.md5

CSC FILE

CSC_OLB_I9082OLBBNH1_1341826_REV05_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.1.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Nougat(Android 7.0)

Lollipop(Android 5.1.1)