Samsung GALAXY GRAND DUOS

I9082XXUBNC1

· thg 4 01, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND DUOS (GT-I9082) - Khu vực TUR

Tên máy Samsung GALAXY GRAND DUOS
Mã máy GT-I9082
Mã vùng TUR
AP/PDA

I9082XXUBNC1

CSC

I9082OJVBNC1

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 4 01, 2014
Key

Current Version

I9082XXUBNC1/I9082OJVBNC1/I9082XXUBNA3/I9082XXUBNC1

Latest Version

I9082XXUBNC1/I9082OJVBNC1/I9082XXUBNA3/I9082XXUBNC1

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOT_I9082XXUBNA3_REV05.tar.md5

PDA CODE1

CODE_I9082XXUBNC1_1257343_REV05_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9082XXUBNA3_REV05.tar.md5

CSC FILE

CSC_OJV_I9082OJVBNC1_2578126_REV05_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Lollipop(Android 5.1.1)

KitKat(Android 4.4.2)

KitKat(Android 4.4.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Nougat(Android 7.0)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Marshmallow(Android 6.0.1)

KitKat(Android 4.4.4)

Jelly Bean(Android 4.3)