Samsung GALAXY GRAND DUOS

I9082XXUBNI2

· thg 11 07, 2014
Jelly Bean(Android 4.2.2)

Tải xuống firmware Samsung GALAXY GRAND DUOS (GT-I9082) - Khu vực THL

Tên máy Samsung GALAXY GRAND DUOS
Mã máy GT-I9082
Mã vùng THL
AP/PDA

I9082XXUBNI2

CSC

I9082THLBNI2

Phiên bản Android Jelly Bean(Android 4.2.2)
Cập nhật thg 11 07, 2014
Key

taui8tcvt9pqcqko

Current Version

I9082XXUBNI2/I9082THLBNI2/I9082DXUBMI1/I9082XXUBNI2

Latest Version

I9082XXUBNI2/I9082THLBNI2/I9082DXUBMI1/I9082XXUBNI2

Advertisement

Xem thêm thông tin về samloader

Thuộc tính tệp
Tên tệp
BOOT FILE

BOOT_I9082DXUBMI1_REV05.tar.md5

PDA CODE1

CODE_I9082XXUBNI2_1341826_REV05_user_low_ship.tar.md5

FONT FILE

MODEM_I9082DXUBMI1_REV05.tar.md5

CSC FILE

CSC_THL_I9082THLBNI2_1341826_REV05_user_low_ship.tar.md5

Advertisement

Recommended for You

Jelly Bean(Android 4.3)

Jelly Bean(Android 4.2.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Marshmallow(Android 6.0.1)

Oreo(Android 8.0.0)

Jelly Bean(Android 4.1.2)

Lollipop(Android 5.1.1)

Lollipop(Android 5.1.1)

Pie(Android 9)

R(Android 11)